Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Obecné zastupiteľstvo 21. 6. 2019 pondelok, 24. jún 2019 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 21.06.2019 o 17:00 hod.   Čítaj ďalej
harmonogram na druhý polrok 2019 harmonogram na druhý polrok 2019 pondelok, 17. jún 2019 Harmonogram na druhý polrok 2019.pdf Čítaj ďalej
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 21. 6. 2019 utorok, 11. jún 2019 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce  P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré... Čítaj ďalej