Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Obecné zastupiteľstvo 14. 6. 2021 streda, 16. jún 2021 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 14.06.2021 o 16:30 hod.   Čítaj ďalej
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 14. 6. 2021 pondelok, 14. jún 2021 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce         P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky II. 2021 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky II. 2021 piatok, 28. máj 2021 plán kontrolnej činnostii II. pol. 2021.pdf Čítaj ďalej