Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 19. 4. 2021 pondelok, 12. apríl 2021 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce    P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré... Čítaj ďalej
Obecné zastupiteľstvo 18. 3. 2021 piatok, 19. marec 2021 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 18.03.2021 o 16:00 hod.   Čítaj ďalej