Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

pozvánka OZ 25.4.2016 utorok, 19. apríl 2016 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce     P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré... Čítaj ďalej
Zverejnenie zámeru obce 2 streda, 06. apríl 2016 Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších... Čítaj ďalej
Zverejnenie zámeru obce streda, 06. apríl 2016 Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších... Čítaj ďalej