Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Obecné zastupiteľstvo 22. 6. 2020 Obecné zastupiteľstvo 22. 6. 2020 utorok, 23. jún 2020 zápisnica 22. 6. 2020.pdf stanovisko hlavnej kontrolórky.pdf plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.pdf Čítaj ďalej
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 22. 6. 2020 utorok, 16. jún 2020 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce        P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky streda, 03. jún 2020 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.pdf Čítaj ďalej