Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Obecné zastupiteľstvo 13. 9. 2021 utorok, 14. september 2021 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 13.09.2021 o 17:00 hod.   Čítaj ďalej
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 13.09.2021 utorok, 07. september 2021 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce  P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré... Čítaj ďalej
Obecné zastupiteľstvo 14. 6. 2021 streda, 16. jún 2021 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 14.06.2021 o 16:30 hod.   Čítaj ďalej