Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Obecné zastupiteľstvo 24. 9. 2018 streda, 26. september 2018 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 24.09.2018 o 18:00 hod.   Čítaj ďalej
Kandidáti na poslancov a starostov v Malých Zlievciach pondelok, 24. september 2018 KANDIDÁTI NA STAROSTU:  1. Jozef Filkus, 55 rokov, starosta obce, nezávislý kandidát KANDIDÁTI NA POSLANCOV: Volebný obvod č. 1 1. Július Černík,  56 r., invalidný... Čítaj ďalej
Pozvánka na zastupiteľstvo 24. 9. 2018 pondelok, 24. september 2018 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce     P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej