Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Obecné zastupiteľstvo 7. 5. 2020 utorok, 12. máj 2020 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 07.05.2020 o 17:00 hod.   Čítaj ďalej
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 7. 5. 2020 utorok, 05. máj 2020 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce      P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej
Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 streda, 22. apríl 2020 Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019.pdf Čítaj ďalej