Obec Malé Zlievce

Evanjelická cirkev

Evanjelický kostol

Evanjelický farský úrad

Adresa: Malé Zlievce 76, 991 22 Bušince
Telefón: +421 918 828 134

Námestný farár: Mgr. Matej Alcnauer
Zborový dozorca: Branislav Vanko

Služby Božie : v nedeľu o 9:30