Obec Malé Zlievce

Zmluvy

Dokumenty na stiahnutie

Dodatok č.2 k zmluve č. 542022 D.E.A. AUDIT s.r.o.pdf

Zmluva o dielo PRIMA VK s.r.o.pdf

Darovacia zmluva eustream.pdf

Dodatok k zmluve.pdf

pna zmluva.pdf

Roka Milan s.r.o.pdf

Spojená škola Modrý Kameň.pdf

Marius Pedersen.pdf

Makroaudit 2020.pdf

 Makroaudit 2019.pdf

 Makroaudit 2019.pdf

zmluva o nájme hnuteľných vecí.pdf

Marius Pedersen.pdf

Zmluva MFSR.pdf

BBSK zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020.pdf

kúpna zmluva.pdf

Zmluva o nájme hnuteľných vecí.pdf

Úrad vlády.pdf

Marius Pedersen.pdf

Makroaudit s.r.o.pdf

zmluva o nájme hnuteľných vecí.pdf

zmluva nadácia SPP.pdf

 zmluva o vykonaní mobilného triedenia výkupu odpadu a zberovej akcii.pdf

Kvalita odpadových vôd.pdf

marius pedersen.pdf

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018.pdf

zmluva o nájme hnuteľných vecí.pdf

dodatok .č 1.pdf

Zmluva o nájme hnuteľnej veci.pdf

Dohoda o skončení nájmu.pdf         dohoda o skončení nájmu2.pdf

kúpna zmluva a.pdf        kúpna zmluva a1.pdf

kúpna zmluva a.pdf       kúpna zmluva a1.pdf

zmluva o nájme str1.pdf   zmluva str2.pdf   zmluva str3.pdf

kúpna zmluva.pdf  kúpna zmluva.pdfZmluvy

audit k 31.12.2016 a k 31.12.2017.pdf

zmluva č. N 225/17 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.doc

zmluva č. E 225/17 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom.doc

zmluva nadácia spp 2017.doc

dodatok 001.pdf

zmluva o nájme nebytových priestorov 4 

zmluva o nájme nebytových priestorov 3 

zmluva o nájme nebytových priestorov 2 

zmluva o nájme nebytových priestorov 1

zmluva o nájme hnuteľných vecí 3 

zmluva o nájme hnuteľných vecí 2 

zmluva o nájme hnuteľných vecí 1 

zmluva reklama .pdf 

Kupna zmluva Ovcin.pdf

Kupna zmluva Kovacska  dielna.pdf

Rámcová zmluva o dielo eustream a.s..pdf

zmluva o poskytnutí služieb- audit.pdf

zmluva nadácia SPP 2016.pdf

zmluva nadácia SPP.pdf

zmluva o audite.pdf

kúpna zmluva Škoda Felícia.pdf

Zmluva-financny-prispevok132014.pdf

Zmluva-Cofely.pdf

Zmluva-SEE-COV.pdf

Zmluva-SEE-sachtaCOV.pdf

Zmluva-SSE-DomSmutku.pdf

Zmluva-SSE-cd130.pdf

Zmluva-SSE-cd131.pdf

Zmluva-SSE-Kancelarie.pdf

Zmluva-SSE-KlubMladych.pdf

Zmluva-SSE-MOP.pdf 

Zmluva-SSE-VO.pdf 

Zmluva-Web.pdf

Zmluva-TKO.pdf 

Zmluva-financnadotacia2013.pdf