Obec Malé Zlievce

Financie

Dokumenty na stiahnutie

Schválené rozpočty na roky 2025 - 2026.pdf

Schválený rozpočet 2024.pdf

návrh rozpočtu 25-26.pdf

návrh rozpočtu 2024.pdfFinancie

Spôsob podávania podnetov o závažnej a inej protispoločenskej činnosti.pdf

sady podania preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.pdf

Majetkové priznanie Ing. Igor Gazdk.pdf

Majetkové priznanie Ing. Igor Gazdík.pdf

Rozpočet na roky 2024 - 2025.pdf

Rozpočet na rok 2023.pdf

 vrh rozpočtu na roky 2024 2025.pdf

vrh rozpočtu na rok 2023.pdf

majetkov priznanie 2021.pdf

schválený rozpočet na rok 2022.pdf

Zmeny rozpočtu na rok 2021.pdf

vrh rozpočtu na rok 2022.pdf

majetkov priznanie 2020.pdf

 majetkové priznanie 2019.pdf

zmeny rozpočtu na rok 2020.pdf

stanovisko hlavnej kontrolórky 2021.pdf

rozpočet obce  na rok 2021.pdf

rozpočty na roky 2022 2023.pdf

návrh rozpočtu na rok 2021.pdf

záverečný účet na rok 2019.pdf

Stanovisko hlavnej kontrolórky 2020.pdf

zmeny rozpočtu na rok 2019.pdf

návrh na rozpočet 2021 - 2022.pdf

rozpočet obce na rok 2020.pdf

záverečný účet na rok 2018.pdf

vrh na rozpočet 2020 a 2021.pdf

vrh na rozpočet 2019.pdf

Návrh na rozpočet 2019 a 2020.pdf

Návrh na rozpočet 2018.pdf

Schválený rozpočet na rok 2016 a predbežné rozpočty na roky 2017 a 2018.pdf

 

Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018pdf 

Záverečný účet na rok 2014

               zverečný účet obce Malé Zlievce 2014.pdf

Rozpočet na rok 2015 a rozpočty na roky 2016 a 2017

               Rozpocet na rok 2015.pdf

Rozpočet obce na rok 2014:

rozpocet201420152016.pdf

Záverečný účet obce za rok 2013:

zaverecny-ucet2013.pdf

Výročná správa obce za rok 2013:

vyorcna-sprava2013.pdf

Programový rozpočet obce na rok 2013:

programovyrozpocet2013.pdf

Rozpočet obce na rok 2013:

rozpocet201320142015.pdf

Záverečný účet obce za rok 2012:

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2012.pdf