Obec Malé Zlievce

Predpisy

Predpisy

Dokumenty na stiahnutie

záverečný účet obce 2021.pdf

záverečný účet obce 2020.pdf

záverečný účet obce 2019.pdf

záverečný účet obce 2018.pdf

záverečný účet obce malé zlievce 2016.odt

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva:

VP-pre-vedenie-uctovnictva-obce-2013.pdf

Vnútorný predpis pre tvorbu a účtovanie opravných položiek:

VP-opravne-polozky.pdf

Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv:

VP-rezervy.pdf

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie:

VP-obeh-uctovnych-dokladov-obce-2013.pdf

Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely:

VP-reprezentacne-vydavky.pdf

Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce:

VP-zmeny-rozpoctu.pdf

Tabuľka: Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach

tabulka-operativna-evidencia.pdf