Obec Malé Zlievce

Predpisy

Predpisy

Dokumenty na stiahnutie

 záverečný účet obce rok 2022- zverejnenie.pdf

záverečný účet obce 2021.pdf

záverečný účet obce 2020.pdf

záverečný účet obce 2019.pdf

záverečný účet obce 2018.pdf

záverečný účet obce malé zlievce 2016.odt

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva:

VP-pre-vedenie-uctovnictva-obce-2013.pdf

Vnútorný predpis pre tvorbu a účtovanie opravných položiek:

VP-opravne-polozky.pdf

Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv:

VP-rezervy.pdf

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie:

VP-obeh-uctovnych-dokladov-obce-2013.pdf

Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely:

VP-reprezentacne-vydavky.pdf

Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce:

VP-zmeny-rozpoctu.pdf

Tabuľka: Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach

tabulka-operativna-evidencia.pdf