Obec Malé Zlievce

Vedenie obce

Starosta obce: Ing. Igor Gazdík 


 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Katarína Kériová
Miroslava Gazdíková
Ing. Zdenko Veselka
Mgr. Miroslava Marková
Ing. Veronika Tomanová

 

   


Štatút obce:

 statutobce.pdf


Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva:

 rokovaciporiadok.pdf