Obec Malé Zlievce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 22. 02. 2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 22. 2.2019 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 22. 02. 2019

Pozvánka na zastupiteľstvo 22. 2. 2019

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.02.2019 o 17,00

hod.  v piatok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka na zastupiteľstvo 22. 2. 2019

Obecné zastupiteľstvo 15. 12. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 15.12.2018 o 16:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 15. 12. 2018