Obec Malé Zlievce

Pozvánka k Obecnému zastupiteľstvu

69

 

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  

27. 04. 2015 18:00 hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

Čítať ďalej: Pozvánka k Obecnému zastupiteľstvu

Odpredaj majetku

hg

 

 

Kvôli uhrádzaniu záväzkov predošlých období je potrebné odpredať

niektorý hnuteľný a nehnuteľný majetok obce.

Z tohto dôvodu sa dohodlo na tomto zozname. Tieto sumy sú uvedené ako minimálne.

 

Čítať ďalej: Odpredaj majetku

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

zastupiteľstvo   

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   2. 3. 2014 18:00hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Predaj majetku

auto na predajOZ schválilo predaj:

osobného automobilu Škoda Felícia špz: VK 840 AB 

nákladného auta Ávia špz: VK 126 AM

za nasledovných podmienok:

Čítať ďalej: Predaj majetku