Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 25. 11. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 25.11.2018 o 16:00 hod.

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 25. 11. 2018

Pozvánka na zastupiteľstvo 25.11.2018

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2018 o 16,00 hod. / v nedeľu

v zasadačke OU

 

Čítať ďalej: Pozvánka na zastupiteľstvo 25.11.2018

Obecné zastupiteľstvo 22.10.2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 22.10.2018 o 18:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 22.10.2018

Obecné zastupiteľstvo 24. 9. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 24.09.2018 o 18:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 24. 9. 2018