Obec Malé Zlievce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Malé Zlievce 10. 2. 2016

 

 

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

Čítať ďalej: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

pozvánka OZ 08,02,2016

 

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 

v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08.02.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: pozvánka OZ 08,02,2016

Pozvánka na OZ 23.11.2015

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   23.11.2015 18:00hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej: Pozvánka na OZ 23.11.2015

Výstavba oddychového parku

                    Ďakujeme  za pomoc pri budovaní oddychového parku spoločnosti eustream a nadácii SPP. Bez ich finančnej podpory by sme nedokázali tento projekt zrealizovať.