Obec Malé Zlievce

Výstavba zvonice

            Ďakujeme nadácii SPP a spoločnosti eustream za finančný dar potrebný na výstavbu zvonice. Veríme, že toto pekné dielo nám bude slúžiť čo najdlhšie.