Obec Malé Zlievce

Detské kútiky

                      Ďakujeme za pomoc pri dokončení detských kútikov pre najmenších a staršie deti v areáli detského ihriska. Bez finančnej podpory by tieto diela nemohli byť zrealizované v takejto podobe.