Obec Malé Zlievce

79. výročie SNP

Hrdosť a sebaúctu, si my Slováci, nemôžeme nechať vziať!

V Malých Zlievcach sme si pripomenuli 79. výročie SNP.

V utorok,  29. Augusta 2023, si starosta našej obce, spolu s poslancami, pripomenuli 79. výročie SNP.

Všetci, ktorí prišli sú nositeľmi myšlienky, že historické míľniky sú súčasťou dnešných dní, odkazom mladým, chvíľami zamyslenia,                                                    pokory a úcty k obetiam. Minúta ticha za obete povstania, i v dnešný teplý, augustový deň, mrazila.                                                                                                                                    

Všetkým zúčastneným sa prihovoril starosta obce:                                                                     

„Dnes sa tu stretávame, aby sme si pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín - 79. výročie Slovenského národného povstania.                Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944, ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky.                                                                                                                                                                                                                              Áno, Slovenské národné povstanie je práve tou udalosťou v našich dejinách, kedy sme sa my Slováci, prostredníctvom povstaleckého vojska, stali súčasťou spojeneckých armád a jednoznačne sme sa postavili na stranu slobody a demokracie v boji, proti fašistickému okupantovi, aj proti domácemu s fašistami kolaborujúcemu režimu.                                                                            

Chcem sa z tohto miesta poďakovať všetkým hrdinom SNP, za odvahu, statočnosť, za to, že prekonali strach a utrpenie a postavili sa zoči-voči zlu. 

My sa už dnes nemusíme nepriateľovi postaviť so zbraňou v ruke, ani čeliť vojenskej presile. No nesmieme ostať ľahostajní voči prejavom propagujúcim radikálne politické a náboženské ideológie. Najúčinnejšími a najefektívnejšími zbraňami v boji proti rasizmu, xenofóbii, extrémizmu a ostatným formám intolerancie je včasná a účinná prevencia  a vzdelávanie našich detí, mládeže, ale aj nás dospelých.                                                                                                  

Želám nám všetkým veľa sily, odvahy a odhodlania na obranu slobody, tolerancie, ľudskej dôstojnosti a hodnôt demokratického právneho štátu.“, uzavrel svoj príhovor starosta obce a požiadal prítomných o minútu ticha.                                            

Pietna spomienka pri príležitosti výročia SNP: