Obec Malé Zlievce

GALÉRIA Cirkev
Evanjelický kostol
Katolícka kaplnka
Krížová cesta
Oprava kostola
Zvonica