Obec Malé Zlievce

GALÉRIA Podujatia
Deň detí
Deň dôchodcov
Deň matiek
Fašiangy
Karneval
Obecné oslavy
Stavanie mája
Uvítanie detí do života
Osobnosti v našej obci
gratulácie občanov
Mikuláš