Obec Malé Zlievce

Vedenie obce

Starosta obce: Jozef Filkus


 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Zdenko Veselka
Ing. Igor Gazdík
Ing. Katarína Kériová
Miroslav Filkus 
Ing. Radoslava Filkusová

 

   


Štatút obce:

 statutobce.pdf


Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva:

 rokovaciporiadok.pdf