Obec Malé Zlievce

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Malé Zlievce 

Adresa sídla: Malé Zlievce 75, 991 22 Bušince

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Gazdík, starosta obce

Telefón: +421 917 665 737

IČO: 00647870

Bankové spojenie: VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu: SK39 0200 0000 0000 1192 8402

Kontaktná osoba: Ing. Igor Gazdík
Telefón: +421 917 665 737
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Zlievce : 

PHSR obce  Malé Zlievce 2023-2030.pdf

 

 

Obec Malé Zlievce ako verejný obstarávateľ dňa 10. 7. 2023 cez IS EVO zaslala Výzvu na predkladanie ponúk k zákazke „Dodávka a práce súvisiace s rekonštrukciou strechy a opravou stropu a stien budovy futbalových šatní“, 4 subjektom (uchádzačom).

Verejné obstarávanie vyhlásené 5. 6. 2023 bolo z dôvodu odporúčania Odboru verejného obstarávania Úradu vlády SR zrušené a preto obec pristúpila k vyhláseniu novej výzvy. 

 

príloha č. 3 zmluva o dielo.pdf

príloha č. 2 vyhlásenie uchádzača.pdf

príloha č. 1_výkaz-výmer.pdf 

výzva na predkladanie ponúk_10.7.2023.pdf

 

zrušenie verejného obstarania.pdf

 

Obec Malé Zlievce ako verejný obstarávateľ dňa 5. 6. 2023 cez IS EVO zaslala Výzvu na predkladanie ponúk k zákazke „Dodávka a práce súvisiace s rekonštrukciou strechy a opravou stropu a stien budovy futbalových šatní“, 5 subjektom (uchádzačom), z toho 2 subjekty neboli registrované a prostredníctvom IS EVO, im bola zaslaná Pozvánka na registráciu. 

výzva na predkladanie.pdf

príloha č. 1_výkaz-výmer.pdf

príloha č. 2_vyhlásenie uchádzača.doc

zmluva o dielo.pdf