Obec Malé Zlievce

Podujatia v obci

Kultúrne, športové, cirkevné a iné podujatia v našej obci:

Termín Typ Podujatie
Január Kultúra Fašiangová zábava
Február Kultúra Fašiangový sprievod
Apríl Kultúra Stavanie mája
Máj Kultúra Deň matiek
Jún Kultúra Medzinárodný deň detí, rúcanie mája
  Kultúra Diskotéka – Hurá prázdniny
Júl Šport Medzinárodné športové hry – Futbalový turnaj, streľba zo vzduchovky
  Šport Športové hry pre deti, Memoriál Mariana Borika – Futbal, beh - deti
  Kultúra Obecné oslavy
August Šport
Volejbalový turnaj
  Kultúra Diskotéka – Hurá škola
Október Kultúra Posedenie s dôchodcami – mesiac úcty k starším
December Kultúra  Mikuláš
  Kultúra  Koledy (punč, varené víno)