Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 14. 6. 2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 14.06.2021 o 16:30 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 14. 6. 2021

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 14. 6. 2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 6. 2021 v pondelok o 16,30 hodine,

na obecnom úrade.

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 14. 6. 2021

Obecné zastupiteľstvo 19. 4. 2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 19.04.2021 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 19. 4. 2021