Obec Malé Zlievce

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019.pdf

Obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 10.02.2020 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. 2. 2020 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade

  

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020