Obec Malé Zlievce

Vianočný pozdrav

Zápisnica 11.12.2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievcach, konaného

dňa 11.12.2021 o 13:00 hod.

 

Čítať ďalej: Zápisnica 11.12.2021