Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 11.12.2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.12. 2021 o 13,00 hodine v sobotu,

na obecnom úrade

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 11.12.2021

Obecné zastupiteľstvo 13. 9. 2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 13.09.2021 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 13. 9. 2021

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 13.09.2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. 9. 2021 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 13.09.2021