Obec Malé Zlievce

Zápisnica 11.12.2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievcach, konaného

dňa 11.12.2021 o 13:00 hod.

 

Čítať ďalej: Zápisnica 11.12.2021

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 11.12.2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.12. 2021 o 13,00 hodine v sobotu,

na obecnom úrade

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 11.12.2021