Obec Malé Zlievce

Predaj majetku

auto na predajOZ schválilo predaj:

osobného automobilu Škoda Felícia špz: VK 840 AB 

nákladného auta Ávia špz: VK 126 AM

za nasledovných podmienok:- zámer odpredať tento majetok bude zverejnený prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky obce.

- záujemcovia o kúpu sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 30. 1. 2015 do 12:00 hod.

- vozidlá budú predané záujemcovi, ktorý predloží najvyššiu ponuku.

- v prípade nezáujmu o kúpu budú tieto vozidlá vyradené a určené na zošrotovanie.

- prehliadku vozidiel môžu záujemcovia vykonať v pracovných dňoch OÚ.