Obec Malé Zlievce

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Vážení občania,
 
Oznamujeme Vám,
 
že v našej obci bude dňa 7. 9. 2022 od 8:00 do 13:30 hodiny prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
 
Obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality v našej obci je uvedená v tabuľke.